یـو پـی اس

شامل انواع UPS و تثبیت کننده های ولتاژ و جریان – باتری – منبع تغذیه سوئیچینگ و…