فعالیتها به شکل آگهی در سایت ثبت می گردند

در حال حاضر امکان ثبت 5 نوع آگهی در سایت وجود دارد که فهرست آنها بهمراه توضیحات و قیمت هریک بشرح زیر است:

ثبت فعالیت شرکت/فروشگاه

رایگان ماهیانه
 • درج زمینه فعالیت شرکت / فروشگاه
 • درج تلفن محل شرکت / فروشگاه
 • درج ثبت یک محصول
رایگان

ثبت فعالیت شرکت/فروشگاه

تومان 50،000 ماهیانه
 • درج زمینه فعالیت شرکت / فروشگاه
 • درج آدرس و تلفن و موقعیت جغرافیایی
 • امکان درج گالری تصویر محصولات
 • درج لینک سایت و شبکه های اجتماعی
 • درج ثبت سه محصول
ویژه

فرصت های شغلی

رایگان ماهیانه
 • درج عنوان فعالیت شرکت / فروشگاه
 • عنوان شغل مورد درخواست
 • درج لینک سایت و شبکه های اجتماعی

ثبت فعالیت شرکت/فروشگاه

رایگان ماهیانه
 • درج زمینه فعالیت شرکت / فروشگاه
 • درج تلفن محل شرکت / فروشگاه
 • درج ثبت یک محصول
رایگان

ثبت فعالیت شرکت/فروشگاه

تومان 50،000 ماهیانه
 • درج زمینه فعالیت شرکت / فروشگاه
 • درج آدرس و تلفن و موقعیت جغرافیایی
 • امکان درج گالری تصویر محصولات
 • درج لینک سایت و شبکه های اجتماعی
 • درج ثبت سه محصول
ویژه

فرصت های شغلی

رایگان ماهیانه
 • درج عنوان فعالیت شرکت / فروشگاه
 • عنوان شغل مورد درخواست
 • درج لینک سایت و شبکه های اجتماعی