کلیدهای مینیاتوری جنرال الکتریک سری REDLINE

  • مطابق با استاندارد EN/IEC 60898-1
  • در منحنی های D,C,B
  • رنج جریانی ۰.۵ تا ۶۳ آمپر
  • با قدرت قطع تا ۱۵ کیلو آمپر
  • در انواع ۱پل – ۲پل … و ۴ پل
  • دارای تجهیزات جانبی شامل : کنتاکت کمکی ، رله شنت ، رله آندر ولتاژ ، موتور و …