کلیدهای اتوماتیک کمپکت INDOKOPP

  • مطابق با استاندارد IS 13947-2 و IEC 60947-2
  • رنج جریانی ۱۰ تا ۱۲۵۰ آمپر
  • در انواع ۲ و ۳ و ۴ پل
  • با قدرت قطع ۱۵ تا ۱۵۰ کیلو آمپر
  • دارای انواع تجهیزات جانبی ( رله شانت ، رله افت ولتاژ ، موتور الکتریکی و …)
  • مجهز به ۲ نوع رله قابل تنظیم الکترونیکی و حرارتی مغناطیسی جهت حفاظت از اضافه بار ، اتصال کوتاه ، ارت فالت ، اینستانتنیوس و …