کلیدهای اتوماتیک هوایی جنرال الکتریک سری M-PACT PLUS

  • جریانی ۴۰۰ تا ۶۳۰۰ آمپر در ۳ نوع فریم ابعادی
  • در انواع ۳ و ۴ پل فیکس و کشویی
  • با قدرت قطع ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوآمپر
  • دارای انواع تجهیزات جانبی ( رله شانت ، رله آندر ولتاژ ، موتور الکتریکی ، کلوزینگ کویل و …)
  • مجهز  به ۲ نوع رله  قابل  تنظیم  میکروپروسسوری و حرارتی مغناطیسی مدل M-PRO جهت حفاظت از اضافه بار ، اتصال کوتاه ، ارت فالت و اینستانتنیوس و …
  • مطابق با استانداردهای IEC 947-2 ، BS – EN 60947-2 ، VDE 0660 part 101 & 107