کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی ۱۰مگاواتی در کاشان

این نیروگاه به عنوان نخستین نیروگاه در شمال استان اصفهان است که ظرفیتی معادل ۱۰۰ مگاوات دارد و در فاز نخست تا ۱۰ مگاوات به بهره برداری می رسد.