نمایشگاه شبکه های هوشمند انرژی

به اطلاع می­ رساند کنفرانس شبکه ­های هوشمند انرژی روزهای ۲۹ الی ۳۰ اآذرماه سال ۱۳۹۶ با هدف ارائه دستاوردهـای علـمی، صنعتی و پـژوهشی در حوزه شبکه های هوشمند انرژی و آشنایی با دستاوردهـای روز و دریافت آموزش ­­های کوتاه ­مدت در دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید رجایی با همکاری و حمایت سندیکای‌صنعت برق ایران و گروه مپنا برگزار می‌گردد.