کنتاکتورهای فرمان سری M , RL

کنتاکتورهای فرمان سری M

  • جریان نامی ۱۶ آمپر
  • دارای ۴ کنتاکت کمکی
  • مطابق با استاندارد IEC / EN 60947-1

کنتاکتورهای فرمان سری RL

  • جریان نامی ۲۰ آمپر
  • دارای ۴ کنتاکت کمکی
  • مطابق با استاندارد IEC / EN 60947-1