کنتاکتورهای خازنی جنرال الکتریک سری CSC

  • جریان نامی ۲۵ تا ۱۴۰ آمپر
  • رنج ۱۲.۵ تا ۷۰ کیلو وار
  • مطابق با استاندارد IEC / EN 60947-1