کلیدهای محافظ جان جنرال الکتریک ( RCCB ) سری REDLINE

  • مطابق با استاندارد EN/IEC 61008-1
  • در منحنی های C,B
  • رنج جریانی ۱۱ تا ۱۰۰ آمپر
  • درجه حساسیت ۱۰ الی ۱۰۰۰ میلی آمپر
  • با قدرت قطع تا ۱۰ کیلو آمپر
  • در انواع ۲پل و ۴ پل
  • دارای تجهیزات جانبی شامل : کنتاکت کمکی ، رله شنت ، رله آندر ولتاژ ، موتور و …