افتتاح هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد به صورت آنلاین

هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد به عنوان یکی از مهمترین رویداد علمی صنعت توزیع برق کشور، دوشنبه ۴ اسفند ماه با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق وانرژی آغاز شد.